Mål: M 1394-15

Avgörande

Fråga om det finns skäl att förena en strandskyddsdispens med visst villkor. Även fråga om ett av områdena, för vilket det söks dispens från strandskyddet, ligger inom strandskyddat område.