Mål: F 2944-15

Avgörande

Fråga om fördelning av rättegångskostnader vid mark- och miljödomstolen när återförvisning sker på grund av brister i Lantmäteriets handläggning. Mark- och miljööverdomstolen har bedömt att parterna stått i klart motsatsförhållande till varandra och att den part som ansetts som förlorande ska ersätta motpartens rättegångskostnader.