Mål: M 1945-15

Avgörande

Fråga om förbud mot fortsatt drift av vindkraftverk på grund av vingtippshaveri och överskridande av högsta tillåtna bullernivå.