Mål: P 11980-14

Avgörande

Fråga om detaljplan fuppfyller kravet på tydlighet och om genomförandet innebär betydande olägenheter för boende i tät stadsbebyggelse pga. skuggning och insyn.