Mål: M 12020-14

Avgörande

Fråga om delgivning av vitesbeslut kunnat ske genom särskild delgivning med juridisk person.