Mål: P 8864-14

Avgörande

Fråga vid förhandsbesked om markens lämplighet enligt 2 kap. 3 § ÄPBL med hänsyn till markförhållandena på platsen och möjligheterna att lösa va-frågan.