Mål: P 11496-14

Avgörande

Målet avser ansökan om positivt förhandsbesked. Fråga var om mark var lämplig för uppförande av två enbostadshus inom område som bl.a. kommit att omfattas av utvidgat strandskydd.