Mål: P 1666-15

Avgörande

En bostadsrättsförening, i egenskap av byggnadens ägare, har inte ansetts kunna föreläggas att inkomma med protokoll över s.k. obligatorisk ventilationskontroll.