Mål: F 11461-14

Totalt 37 mål rörande samma förrättning har avgjorts samma dag

Avgörande

Förrättningskostnader för anläggningsförrättning rörande väg. Förrättningen var omfattande och kostnaden hög redan före första sammanträdet. Lantmäteriets debitering har godtagits som skälig, efter en samlad bedömning av förutsättningarna vid förrättningen.

(Totalt 37 mål rörande samma förrättning har avgjorts samma dag)