Mål: F 2578-15

Avgörande

Fråga om skälig ersättning för förrättningskostnader vid fastighetsreglering.