Mål: F 10855-14

Avgörande

Målet avser fråga om intrångsersättning i anledning av upphävande av vägservitut. I målet har också prövats fråga om rättegångsfel