Mål: M 1850-15

Avgörande

Strandskyddsdispens för att ersätta en befintlig byggnad med en ny har kunnat meddelas eftersom den nya byggnaden medför endast en obetydlig utökning av den befintliga hemfridszonen på ett sätt som inte strider mot strandskyddets syften.