Mål: M 306-15

Avgörande

Rättegångskostnader i mål om intrångsersättning enligt 31 kap. miljöbalken. Fastighetsägaren har vid mark- och miljödomstolen vunnit delvis bifall i ett av två mål. Såväl staten som fastighetsägaren har överklagat i fråga om rättegångskostnader. Kostnadsersättnings-regeln i 25 kap. 6 miljöbalken har tillämpats så att staten har förpliktats betala ersättning. Även fråga om kostnaderna varit skäligen påkallade för tillvaratagande av fastighetsägarens rätt enligt 18 kap. 8 § rättegångsbalken.