Mål: F 1201-15

Avgörande

Fråga om skälig förrättningskostnad vid fastighetsreglering. Lantmäteriet har inte ansetts bundet av en ungefärlig prisuppgift som lämnats före det att ansökan om fastighetsreglering gavs in. Det har inte heller i övrigt funnits skäl att sätta ned det belopp som Lantmäteriet beslutat om.