Mål: M 9073-14

Avgörande

Enligt 4 kap. 6 § miljöbalken får vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte utföras i aktuell del av älven. Undantag görs dock i bestämmelsen för vattenverksamhet som förorsakar endast "obetydlig miljöpåverkan". Frågan i målet är om åtgärder på en kraftstation, innebärande bl.a. att en befintlig kraftstation byts ut samt ökat vattenuttag för kraftproduktion, utgör endast "obetydlig miljöpåverkan". MÖD finner att de sökta åtgärderna inte kan bedömas som endast "obetydlig miljöpåverkan". Även fråga om ersättning till Kammarkollegiet.