Mål: M 8694-14

Avgörande

Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av två bostadshus som ska uppföras omkring 20 meter utanför strandskyddsområdet. Ansökan har avslagits på den grunden att dispens inte krävs eftersom de sökta åtgärderna inte berör mark inom strandskyddat område.