Mål: P 2832-15

Avgörande

Eftersom länsstyrelsens beslut om återförvisning till nämnden inte inneburit en prövning i sak har beslutet inte varit överklagbart. Mark- och miljödomstolens dom har därför upphävts och länsstyrelsens beslut stått fast.