Mål: M 446-15

Avgörande

En kommunal nämnd har ändrat ett villkor om efterbehandling av en av länsstyrelsen tillståndsgiven bergtäkt. Den omständighet att nämnden inte haft behörighet att fatta beslut i frågor rörande ändrad metod för efterbehandling av täkten har inneburit att ett grovt rättegångsfel har förekommit. Nämndens beslut har därför undanröjts.