Mål: M 1275-15

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har avvisat enskildas överklagan till mark- och miljödomstolen då de med hänsyn till avståndet till vindkraftparken inte kan anses berörda på sådant sätt att de har haft rätt att klaga på länsstyrelsens beslut. Länsstyrelsens, Miljöprövningsdelegationen, beslut står därmed fast.