Mål: M 9756-14

Avgörande

Strandskyddsdispens för fritidshus och bastu har bedömts kunna meddelas eftersom byggnaderna var placerad inom befintlig hemfridszon och inte ansågs innebära en utökning av denna på ett sätt som strider mot strandskyddets syften