Mål: P 1364-15

Avgörande

Fråga om krav på reglering med detaljplan enligt 4 kap. 2 § första stycket 2 plan- och bygglagen (2010:900) innan bygglov för tillbyggnad meddelas.