Mål: M 8644-14

Avgörande

Målet avser ansökan om bergtäktverksamhet.Främst fråga om olägenheter för boende av transporter till och från verksamheten.