Mål: P 1373-15

Avgörande

Byggnadsnämnds tillsyn av den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, har ansetts uppfylla de krav som kan ställas enligt PBL.