Mål: M 6028-14

MÖD 2015:51

Vägledande avgörande

Målet avser ansökan om återkallelse av tillstånd till vattenverksamhet enligt 24 kap. 3 § miljöbalken. Fråga bl.a. om utgångspunkten för prövningen bör vara att anläggningen och driften motsvarar det tillståndet anger eller den vid prövningen aktuella situationen. Även bl.a. fråga om Sveriges åtaganden gentemot EU innebär krav på återkallelse av tillstånd.