Mål: M 881-15

Avgörande

VA-mål. Hovrätten har, i likhet med Va-nämnden, funnit att det inte finns tillräckliga skäl att tidigarelägga en utbyggnad av va.