Mål: M 10751-14

Avgörande

Frågan om buller bör utredas närmare med anledning av den av klaganden utförda bullermätningen.