Mål: P 169-15

Avgörande

Fråga om varsamhetskravet enligt 8 kap. 17 § PBL är uppfyllt vid byte av fönster från fönster med spröjs till fönster utan spröjs.