Mål: P 3850-15

Avgörande

Tillsyn enligt PBL. Nämnd borde ha vidtagit tillsynsåtgärd efter anmälan från närboende om att byggbodar uppställda i anslutning till byggarbetsplats saknade bygglov.