Mål: M 2942-15

Avgörande

Det är inte möjligt att inom ramen för en ansökan om villkorsändring enligt 24 kap. 8 § miljöbalken bevilja förlängning av ett tidsbegränsat tillstånd, även om tidsbegränsningen formulerats som ett villkor i tillståndet.