Mål: M 10106-14

Avgörande

Länsstyrelsen har förelagt Malung-Sälens kommun att, med hänsyn till bl.a. skyddet för människors hälsa och antalet fastigheter inom området, bestämma ett verksamhetsområde för Kläppen inom vilket allmän vattenförsörjning ska anordnas. Va-nämnden har fastställt beslutet och MÖD har avslagit kommunens överklagande.