Mål: P 8356-14

Avgörande

Mark- och miljööverdomstolen har funnit att en fristående altan var att anse som en byggnad och därmed bygglovspliktig. Frågan om altanen kan omfattas av undantagen från bygglovsplikt eller om bygglov kan medges i efterhand bör prövas av den kommunala nämnden varför målet har återförvisats dit.