Mål: M 9088-14

Avgörande

Frågan i målet avser om nämnden haft fog för att förbjuda användningen av avloppsanläggningen med hänsyn till att anläggningen inte tilltståndsprövats och skyddsavståndet från infiltrationen till grundvatten inte motsvarar det rekommenderade.