Mål: M 10438-14

MÖD 2015:18

Vägledande avgörande

Ett kommunalt renhållningsföretag har inte ansetts som producent, vare sig enligt förordningen (1994:1205) om producentansvar för returpapper eller den nya returpappersförordningen (2014:1074), trots att företaget ger ut en tidning och cirkulationsblad lokalt till hushållen med information om dess verksamhet.