Mål: M 10598-14

Avgörande

En flaggstång och två stolpar med eluttag i strandskyddsområde har ansetts avhålla allmänheten från att beträda området. Strandskyddsdispens har därför inte beviljats för dessa.