Mål: P 11313-14

Avgörande

En person som på en äldre byggnad på Fårö, som tidigare hade använts som smedja, hade bytt ut taket av korrugerad plåt mot ett enkupigt tegeltak förelades av kommunen att ersätta detta tak med ett traditionellt faltak som enligt kommunen till vissa delar fanns kvar under plåttaket. Mark- och miljööverdomstolen har inte ansett att det enkupiga tegeltaket har förvanskat den tidigare smedjan jämfört med om byggnaden hade haft kvar det korrugerade plåttaket. Föreläggandet beträffande taket har därför upphävts tillsammans med det ålagda vitet. Ett insatt gavelfönster har ansetts förvanska byggnaden och föreläggandet att ta bort detta fastställdes.