Mål: M 716-15

Avgörande

Fråga om skadestånd m.m. Hovrätten har i likhet med Va-nämnden ansett att vad klaganden anfört inte grundar rätt till skadestånd enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster. Va-nämndens beslut har därför fastställts.