Mål: P 10164-14

Avgörande

Positivt förhandsbesked har förenats med visst villkor avseende va-lösning. Fråga om va-möjligheterna är tillräckligt utredda.