Mål: F 9829-14

Avgörande

Fråga om fastställande av andeltal i gemensamhetsanläggningar för väg och vatten inom område där det finns såväl fastigheter med åretruntboende, fastigheter för fritidsändamål och obebyggda tomter.