Mål: P 10151-14

Avgörande

Fråga om tidsbegränsat bygglov för s.k. skolpaviljonger. En skola sökte tillfälligt bygglov för skolpaviljonger i syfte att dels använda dessa under tid som skolan byggdes om dels för att hantera en tillfällig ökning av antalet elever. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att skolan genom den utredning som lagts fram visat att behovet av åtgärden var tillfällig. Även övriga förutsättningar för tillfälligt bygglov har ansetts föreligga.