Mål: M 8940-14

Avgörande

I mål om utdömande av vite har Mark- och miljööverdomstolen bedömt att det funnits förutsättningar att döma ut förelagt vite.