Mål: M 2791-15

Avgörande

Sedan mark- och miljödomstolen avvisat ett yrkande om tidsbegränsat tillstånd inom ramen för ett pågående tillståndsmål har Mark- och miljööverdomstolen funnit att yrkandet borde ha prövats i sak. Målet har därför återförvisats till mark- och miljödomstolen.