Mål: M 5062-14

Avgörande

Fråga om villkor för utsläpp av VOC avseende anläggning för tillverkning av farmaceutiska produkter. Mark- och miljööverdomstolen har ansett att en specifik kostnad på 60 - 120 kr/kg VOC är en rimlig utgångspunkt för när krav på åtgärder kan ställas för rening av sådana utsläpp. Mark- och miljööverdomstolen har inte funnit skäl att skärpa villkoret på annat sätt än i enlighet med vad bolaget har medgett.