Mål: M 11807-14

Avgörande

Strandskyddsdispens. Länsstyrelsen har fattat motstridiga beslut i ett överprövningsärende och i ett överklagande avseende samma kommunala beslut om strandskyddsdispens. Målet har återförvisats till mark- och miljödomstolen för en samordnad prövning.