Mål: F 5639-14

Avgörande

Fråga om förutsättningar finns för att inrätta en gemensamhetsanläggning (väg). Även fråga om andelstal, ersättning och förrättningskostnader.