Mål: F 7181-14

Avgörande

Klyvning har i praktiken inneburit att en skogsbruksfastighet omvandlats till en lämplig bostadsfastighet och en olämplig skogsbruksfastighet. Fastighetsregleringen har ändå bedömts uppfylla lämplighetskraven i 3 kap. FBL, eftersom inte heller den ursprungliga skogsbruksfastigheten var lämplig för sitt ändamål.