Mål: M 10232-14

Avgörande

Föreläggande avseende lagringsutrymme för stallgödsel. Fråga om ett visst underlag i ett stall uppfyller kraven på att lagringsutrymmet ska vara utformat så att avrinning eller läckage till omgivningen inte sker.