Mål: P 5840-14

Avgörande

Delar av en detaljplan har upphävts efter kommunens medgivande, då det bedömdes att ett riksintresse skulle ha skadats påtagligt om hela planen skulle genomföras.