Mål: P 5580-14

Avgörande

Detaljplanen för Albano och delar av Norra Djurgården har bedömts uppfylla tydlighetskravet i ÄPBL och inget annat hinder har bedömts föreligga mot planen. Mark- och miljööverdomstolen har därför fastställt detaljplanen.