Mål: M 11070-13

Avgörande

Målet rör tillstånd till blockstenstäkt. Fråga bl.a.hur reststenen ska hanteras och från vilka rättsliga utgångspunkter. Mark- och miljööverdomstolen har delat mark- och miljödomstolens bedömning att frågan om avsättning av reststenen är en tillåtlighetsfråga som inte bör bli föremål för prövotidsförordnande, men funnit att det inte funnits tillräckliga skäl att begränsa reststensupplagets storlek under verksamhetstiden.