Mål: P 2854-14

Avgörande

Altan som underbyggts under mark har bedömts inte utgöra en tillbyggnad men tillföra byggnadsarea. Frågan om ändring av byggnadsarean har därför återförvisats till nämnden i ärende avseende klagomål om olovligt byggande.